2018

In 2018 year EDGAR MOY LASKOVIY I NEZHNIY ZVER' became JCH UA, CHARLOTTE MOY LASKOVIY I NEZHNIY ZVER' became CH AKC

CHARLOTTE MOY LASKOVIY I NEZHNIY ZVER' 09.03.2018 USA

 

  Winners Bitch

ELVIS MOY LASKOVIY I NEZHNIY ZVER' 24.03.2018 USA BHCSC Debbie Newman Winners Dog
EDGAR MOY LASKOVIY I NEZHNIY ZVER' 28.04.2018 Ukraine, Kyiv IDS John Wauben (Netherlands) JCAC, Best Junior
CHARLOTTE MOY LASKOVIY I NEZHNIY ZVER' 28.04.2018 USA

 

  BOB

 

EDGAR MOY LASKOVIY I NEZHNIY ZVER' 29.04.2018 Ukraine, Kyiv IDS Sawas Shiapanis (Cyprus) JCAC, BOS
CHARLOTTE MOY LASKOVIY I NEZHNIY ZVER' 29.04.2018 USA

 

  BOB